Het begint met “de weg vinden”

Kennisverwerven via het internet Sinds de komst van internet heeft er een revolutie plaatsgevonden rondom informatie. Door de ontwikkelingen van de zoekmachines is enorm veel informatie ontsloten en (vaak zonder kosten) met een druk op de knop bereikbaar. In de maatschappij is daardoor het woord Googlen een werkwoord geworden. Het feit dat informatie allom verkrijgbaar…