Researchdocumenten

researchdocs

Afuah, A. & Tucci, C. L. 2012. Crowdsourcing as a Solution to Distant Search. Academy of Management Review, 37(3): 355-375

In dit artikel worden verschillende factoren besproken die van belang zijn in het bepalen wat de meest geschikte manier is om problemen op te lossen binnen een bedrijf. De alternatieven die worden vergeleken zijn crowdsourcing, interne oplossing van het probleem en het uitbesteden aan een externe contractor. De factoren die van belang zijn in het gebruik van crowdsourcing zijn 1) de karakteristieken van het probleem, 2) de karakteristieken van de kennis die nodig is om het probleem op te lossen, 3) de karakteristieken van de mensen die je wilt betrekken bij het oplossen van het probleem (“crowd”), 4) de karakteristieken van de oplossingen die geëvalueerd moeten worden.

Er zijn 2 manieren om externe informatie voor innovatie te vergaren. Dit kan via een community of via een competitieve wedstrijd. Uit onderzoek blijkt dat communities het meest geschikt zijn voor problemen die gebaseerd zijn op kennis die met elkaar geïntegreerd moet worden en waar de deelnemers zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd zijn. Competitieve wedstrijden zijn geschikt voor technische kennis problemen waarbij de deelnemers gemotiveerd worden door de prijs in de wedstrijd.

In dit artikel worden vier verschillende varianten om externe deelnemers in het innovatie proces te integreren. Deze vier varianten zijn: 1) deelnemers wedstrijden, 2) samenwerkende communities, 3) platform voor complementerende producten, 4) openbare markten, waarin vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

In dit artikel wordt er gekeken hoe klanten via crowdsourcing in het product ontwikkelingsproces kunnen worden geïntegreerd. Naar aanleiding van 5 cases blijkt dat het implementeren van crowdsroucing invloed heeft op het business model dat het bedrijf gebruikt. Daarnaast is het ook belangrijk om de marketing strategie aan te passen op het integreren van klanten.

Uit de resultaten van dit artikel blijkt dat de intensiteit van interactie met klanten in verschillende fases van het product ontwikkel proces een positieve invloed heeft op het succes van het nieuwe product. Daarnaast blijkt dat de karakteristieken van de betrokken klanten een effect hebben op het succes van het nieuwe product.

In dit artikel worden de ideeën verkregen uit crowdsourcing vergeleken met ideeën afkomstig van professionals.  Het blijkt dat de ideeën gegenereerd door crowdsourcing hoger scoren met betrekking tot nieuwheid en toegevoegde waarde voor de klant. Wat betreft uitvoerbaarheid scoren de ideeën afkomstig van crowdsourcing iets lager dan de ideeën van professionals. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *