Crowdsourcing

CrowdSourcing-Logo

Het woord crowdsourcing is  een samenvoeging van de term outsourcing met crowd, het Engelse woord voor “menigte”.

Bij crowdsourcing wordt de omgeving direct betrokken bij de processen van bedrijven. Bekend voorbeeld is de aanpak die het chipsmerk Lay’s in 2010 volgde om mensen de kans te geven om ideeën voor nieuwe chipssmaken aan te dragen. De ideeën die de meeste stemmen kregen van het publiek, zouden door de chipsfabrikant in ontwikkeling worden genomen.

De Nederlander Henk van Ess omschreef crowdsourcing als: “het bundelen van kennis van bereidwillige experts die voor niets een probleem willen oplossen en het antwoord gratis willen delen met anderen”. De kern is dat je als bedrijf vragen waar je zelf niet uitkomt je vraag via sociale media voorlegt aan anderen die mogelijk een antwoord hebben op jouw vraag. De ervaring leert dat deze aanpak interessante resultaten kan opleveren. Er zijn heel wat experts die graag hun kennis en ervaring delen.

In ons project stellen wij ons ten doel om voor en met MKB-ers  een aanpak te ontwikkelen waarmee zij het gebruik van sociale media kunnen integreren in productontwikkeling. Bedrijven die een nieuw product  ontwikkelen en vermarkten, pakken een dergelijk project doorgaans lineair aan: ze doen het zelf of met eigen mensen en beginnen er pas aan als ze vrij zeker weten dat ze dat nieuwe product technisch voor elkaar gaan krijgen. Toen wij met MKB-ers in gesprek gingen over sociale media in productontwikkeling bleek dat zij zeer geïnteresseerd zijn in het gebruik van sociale media  maar uiterst huiverig staan tegenover het idee  om nieuwe productideeën te delen met anderen. Zij zijn bang dat potentiële concurrenten hun idee kapen. Crowdsourcing kan in dat geval een goed alternatief zijn: niet het productidee naar buiten brengen om daar feedback op te krijgen, maar de veelal technische vragen formuleren in de hoop dat deskundigen daarop bruikbare antwoorden geven zodat de kennis van het bedrijf die nodig is om tot een succesvolle innovatie te komen wordt uitgebreid.

MKB-ers nemen niet graag het risico werkendeweg vast te lopen omdat ze niet over de noodzakelijke kennis beschikken. Die kennis is meestal wel ergens, maar het is de kunst om in contact te komen met de deskundigen die over die kennis beschikken. Crowdsourcing kan daarbij helpen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *