PIM Trendrapport 2014: Welkom in de wereld van de homo socius!

PIM TRENDRAPPORT 2014: Welkom in de wereld van de Homo Socius!

Mensen zoeken naar nieuwe vormen van consumeren. Ze zijn actief, argwanend, creatief en ondernemend. Deze karaktereigenschappen behoorden eerder tot de minderheid, maar anno 2014 heeft technologie het mainstream gemaakt: de mobiele telefoon, social media en online platforms hebben de consument bewapend, zij hebben nu meer macht dan ooit. Een steeds groter wordende groep gebruikt deze macht om overheden en bedrijven te controleren en nader aan te spreken: de Homo Socius. Een slag mensen met grote voorkeur voor delen in plaats van bezitten. Hij prefereert toegang boven eigendom; ontwijkt de gevestigde orde; is doorgaans ondernemend en creatief. Voor de Homo Socius vormen on- en offline een hybride wereld. Hij leeft in een tijd waarin we eigendom vervangen door toegang;  bezit door delen.

In deze nieuwe tijd verwelkomen we een nieuwe type consument; de homo socius, de delende mens. De homo socius is connected en pakt honderd keer per dag zijn telefoon en bezoekt Facebook ongeveer vijftien keer per dag. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er meer tijd besteed op het web, dan achter de beeldbuis. De wijde adoptie van technologie, gepaard aan een nieuwe kijk op bezit zal business en marketing de komende jaren nog flink in de war schoppen.

De Homo Socius bevindt zich in de voorhoede van een nieuw type consumentisme. De massa blijft redelijk onveranderd, maar de homo socius vertoont nieuwe trekjes, en dat gedrag is wijdverspreid. Niet alleen de techsavvy voorhoede is getransformeerd naar de Homo Socius, ook jongetjes van 14 kunnen met behulp van YouTube en Wikipedia een nieuwe testmethode van alvleesklierkanker ontwikkelen.
Op ruilpleinen kan kleding gedeeld worden en via het Ruilrestaurant verzamelt de homo socius de left-overs uit de koelkasten van locals. Samen bedenken zij de recepten en koken ze vervolgens de ingrediënten tot iets lekkers.

De voorbeelden stapelen zich op. Het is duidelijk: mensen, ideeën en groeperingen verbinden zich steeds sneller en hun groei is vaak onverwacht en oncontroleerbaar.
De homo socius schept een nieuwe werkelijkheid en daar moeten we iets mee.

De crisis laat mensen op een nieuwe manier kijken naar de waarde van hun bezittingen. Ze heroverwegen of de waarde wel matcht bij de prijs die ze ervoor betalen.De teller van de wereldbevolking is zeven miljard gepasseerd en Moeder Aarde heeft er last van. De uitputting van natuurlijke hulpbronnen doet mensen beseffen dat er wellicht andere manieren van consumeren gevonden moeten worden. Moeten we terug van Great naar Good? Is groeien eigenlijk wel handig voor het voortbestaan van de mens? En moet delen niet gewoon het nieuwe bezitten zijn? Gelijkheid, participatie, delen, berusting en zingeving geven nieuwe betekenis aan het overwegend kapitalistische systeem. Zeker in Nederland.
Veel onze de bezittingen, producten, diensten en talenten van mensen, worden het gros van de tijd niet benut. Ze staan op de parkeerplaats of liggen in het opberghok. En kunnen prima een paar minuten per dag gedeeld of geruild worden.

DE NIEUWE WERKELIJKHEID TOONT AAN DAT DE STRIJD TUSSEN INDIVIDUEN EN BEDRIJVEN STEEDS MEER IN HET VOORDEEL VAN HET INDIVIDU WORDT BESLECHT. MENSEN BEPALEN NU ZELF HUN RELATIE MET BEDRIJVEN OF MET ANDERE MENSEN. MENSEN GELOVEN DAT HET DE TAAK IS VAN EEN MERK OM
RELATIES TE CREËREN OP BASIS VAN EERLIJKE RUIL, WAARIN WIN-WIN-WIN SITUATIES WORDEN GECREËERD.

En als het aan de homo socius ligt hoeft dat helemaal geen gevecht meer te zijn.
Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan voor bedrijven die rijkere, menselijke en multidimensionale relaties met mensen willen opbouwen. En binnen deze relaties wordt veel meer uitgewisseld dan alleen producten en geld. Kijken we naar de homo socius, dan zien we de eerste voortekenen van een nieuwe wereld.

In 2006 creëerde minder dan 10% van de internetters online content. In 2013 steeg dat getal naar 77%. Mensen produceren, liken, sharen, en commenten meer dan ooit tevoren. De verhouding geproduceerde merkboodschappen kantelt daarmee van organisatie naar individu.
Mensen zijn optimistisch over de vooruitgang die de mensheid boekt maar houden hun hart vast als het gaat om de uitputting van Moeder Aarde. Technologische ontwikkelingen geven absoluut hoop op een fijne toekomst. Maar met nieuwe technologie alleen redt de homo socius het niet. Ook het consumentgedrag zal zich aan moeten passen. De homo socius schept een nieuwe werkelijkheid.

zie http://www.marketingfacts.nl/berichten/pim-trendrapport-2014-welkom-in-het-tijdperk-van-de-homo-socius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *