Open innovatie binnen MKB?

Iedereen die met product ontwikkeling te maken heeft zal de term “open innovatie” kennen. Wikipedia zegt hierover:

Open innovatie is de praktijk van bedrijven om innovatieve ideeën met anderen uit te wisselen.

Bij de term open innovatie wordt vaak gedacht gedacht aan grote organisaties. Philips, OCE en DSM zijn hier voorbeelden van. Zij ontwikkelen technologieën die ze zelf misschien nooit naar de markt zullen brengen. Aan de andere kant hebben deze bedrijven behoefte aan kennis die ze niet in huis hebben en dus op de markt moeten gaan zoeken. Een mooie presentatie over dit onderwerp is hier te vinden.

Waarom wordt open innovatie toegepast? Door de steeds kortere time-to-market en door het steeds complexer worden van nieuwe producten en diensten zijn ondernemingen steeds lastiger in staat aan de vraag van de markt te voldoen. Dit geldt voor de eerste genoemde grote organisaties, maar voor het MKB gaat deze stelling ook op. Waar zo’n bedrijf in het verleden bijvoorbeeld een werktuigbouwkundige in dienst had als ontwikkelaar, is nu kennis nodig van elektrotechniek en software en misschien ook van logistiek. Bij het in dienst nemen van een kennisdrager is niet altijd duidelijk wat zo’n persoon aan competenties moet hebben op de middellange termijn. Tegelijkertijd worden arbeidsrelaties in principe voor onbepaalde tijd aangegaan.

Een MKB ondernemer zal dus op den duur geconfronteerd worden met gebrek aan kennis om innovaties te kunnen realiseren.

De makkelijkste oplossing die voorhanden komt is “inhuur”. Uiteraard is alle kennis in te huren. Voor partijen die dit vaker doen zijn de keerzijdes hiervan ook helder. Zo gaat dit soort inhuur heel vaak op basis van inspanning (uurtje factuurtje). Dit komt doordat de kennisdragende partij niet altijd kan bewijzen dat hij/zij de kennis echt in huis heeft. Alle risico’s komen daarmee bij de uitbesteder te liggen. Regelmatig resulteert dit soort trajecten in geldverslindende trajecten zonder einde terwijl de markt zit te wachten op de innovatie en de onderneming behoefte heeft aan inkomsten ervan.

Traditioneel is productinnovatie bij een MKB ondernemer geheim. Omwille van concurrentie zal de ondernemer niet snel aan de buitenwereld vertellen waar hij mee bezig is en hier schuilt meteen het gevaar.

Waar elk innovatietraject uitdagingen kent zijn er altijd uitdagingen die de betreffende onderneming niet zelf kan oplossen. Het gevolg hiervan is dat vaak langdurig om de pot wordt heen gedraaid en sub-optimale oplossingen het resultaat zijn.

Betekent dit dan dat productinnovaties vroegtijdig publiekelijk moeten worden?

Het antwoord is natuurlijk nee. Wat wel moet gebeuren is dat kennishiaten efficiënt worden opgelost.

Bij het noemen van kennishiaten wordt verwezen naar de kennis die een organisatie in huis heeft. Kennis is de motor van innovaties en daarmee ook van de overlevenskansen van bedrijven. Toch wordt kennis vaak als een automatisme beschouwd en worden risico’s van bijvoorbeeld vertrekkend personeel onderschat. Om kennishiaten op te lossen zal dus eerst bewust moeten worden omgesprongen met de aanwezige kennis. Hieruit blijkt dan waar de gaten liggen en kan gericht worden gezocht naar invulling hiervan.

Er zijn dus twee onderwerpen die aan het verkrijgen van kennis gerelateerd zijn: Het definiëren van de huidige kennis en methoden om nieuwe kennis te verkrijgen. In volgende artikelen zal ik hier verder op ingaan. Meediscussiëren kan door te reageren op dit artikel

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *