Vitale ondernemingen volgens futuroloog Wim de Ridder

Wim_de_RidderOp 3 februari jl. gaf Prof. Dr. Wim de Ridder een college met als titel “Vitale Ondernemingen”. Prof. Wim de Ridder is futuroloog en aangesloten bij de TU Twente. Zijn laatste boek: ‘De strategische revolutie”, verscheen in oktober 2012 bij Kluwer. Het weekblad Vrij Nederland verkoos hem in 2012 tot de beste in zijn vak. Volgens De Ridder zijn leiders die zich fixeren op een ‘sterke organisatie’ niet meer van deze tijd. Ondernemingen die juist hun omgeving als dominante factor accepteren, krijgen een kameleontisch karakter.260px-Panther_Chameleon_(Furcifer_pardalis) Zij zullen zich voortdurend aanpassen aan onvoorspelbare en irrationele ontwikkelingen. En ook het verdienmodel wijzigt. Kijk maar naar Kodak, die té lang bleef geloven in ‘fotorolletjes’ en daarom in 2012 failliet ging.  Als wij spreken over ‘de organisatie 1.0’ dan kijken wij volgens de Ridder naar het voorbeeld van de oude Fordorganisatie. In de jaren ’80-’90 stond als ‘organisatie 2.0’ het strategisch management centraal (naar Tracey & Wiersema). In de ‘organisatie 3.0’ staan gedeelde waarden en ‘trust & transparency’ centraal en wordt er een start gemaakt met het kameleontisch organiseren: ‘neem de kleur aan van de omgeving!’. De ‘organisatie 4.0’ staat voor open acces, leven lang leren en vooral voor open innovatie in high tech omgevingen. Productontwikkeling ontstaat door een samenwerking van mensen in alle continenten. Voorbeelden van communities waar crowd intelligence centraal staat zijn: www.diydrones.com (het bouwen/ontwikkelen van je eigen drone),www.chaordix.com (productinnovatie en branding met behulp van crowdsourcing, ideeën delen en ontwikkelen), www.kaggle.com (klantoplossingen bedenken in een wedstrijdomgeving), www.xprize.org (platform waar incentives bijdragen tot idee, product- en dienstontwikkeling),www.flagship.eu (ontwikkelingen op gebied van branding, advertising en start up’s), www.humanbrainproject.eu (een wereldwijd informatiecentrum op het gebied van neurowetenschappen en onderzoek naar hersenen).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *