Social Media gebruik in 2013

Aan het eind van het jaar worden over allerhande zaken weer cijfers gepubliceerd. Zo ook over het gebruik van Social Media. Het weblog Digital Insights publiceerde onderstaand plaatje over Social Mediagebruik in 2013:
social media 2013
by Digital Insights

Dit strookt met een ontwikkeling die al langer aan de gang is: de “grote vier” Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (en in mindere mate Instagram en Pinterest) worden steeds belangrijker ten opzichte van andere sociale media.Dat heeft ermee te maken dat je steeds minder sociale media hebt met één specifieke functie (alleen voor privégebruik, alleen voor foto’s). Kenmerkend voor de jongste ontwikkeling van sociale media kanalen is dat de afzonderlijke kanalen steeds meer functies gaan bevatten. De harde afscheiding tussen media die geschikt zijn om te publiceren, te discussiëren, te delen of om te netwerken is aan het verdwijnen.

Onderstaand model van Cavazzata geeft dat weer:

Cavazza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *