Project MKB 2.0

Productontwikkeling en kennisverwerving zijn nauw met elkaar verbonden. Door de steeds kortere time-to market van nieuwe producten en diensten moet een ondernemer steeds sneller kunnen voldoen aan de kennisvraag bij productontwikkeling. Met dit RAAK-project van Zuyd Hogeschool, TU/e en MKB Limburg willen we aantonen dat de inzet van sociale media bij productontwikkeling hierbij kan helpen.…